Sounding
the
Monsoon

Weaving
the
Nakaiy

Indigenous Understanding Woven with Weather Data
For the full project experience please enjoy the accompany audio tracks and toggle on the audio to the leftSounding the Monsoon’ is a collaborative project in the Maldives that entwines local knowledge of Huvadhu atoll Gadhdhoo’s women’s weaving with scientific representations of monsoonal climate change. These two forms of climate knowledge are linked by the Maldivian Nakaiy calendar, an indigenous monsoonal calendar; which responds to the rhythms of daily, monsoonal life in the islands. The project’s approach is ‘sounding’, a method of critical listening, collection and archiving of environmentally-linked sound and music, and the performance and remediation of these soundscapes in the Maldives.


މޯސަމީ މޫސުން އިއްވާ އަޑު: ނަކަތްބުރުގެ ތެރެއިން ވިޔުން

މިއީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހިނގާ މޯސަމީ ވަޔާއިއޮޔާ އެކުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ގައްދޫގައި ޒަމާނުއްސުރެ ހިންގަމުން އަންނަ ތުނޑުކުނާ ވިޔުމުގެ މުއްސަދި އާދަކާދަ އާމެދު މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހިންގާ ރިސާޗެއް. މިކަމުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ނަކަތްތެރިކަމާއި، ހުވަދޫ އަތޮޅާއި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިތަކާމެދު އުފެދިފައިވާ ދަތުރުފަތުރާއި، ވިޔަފާރި، އަދި ސަގާފީ އުނގެނުމުގެ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ވާހަކަ، ލަވަ، އިލްމު، މިއުޒިކު، ބަހުރުވަ އަދި އާދަކާދައާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އަޑުތަކުގެ ރެކޯޑިންގ އެއްކުރީން. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ގައްދޫއަށް ހާއްސަ ތުނޑުކުނާ ވިޔުމުގެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން އެމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާއި، މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މާހައުލުތަކުގެ އަޑުތައް ރެކޯޑު ކުރެވުނު. މި މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޝާއިއު މިކުރަނީ ގައްދޫއާއި އަދި ވަށައިގެންވާ މާހައުލާބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ ގޮތަށް މެޕުކޮށް، މިކަމާ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރާ އާއްމު އާކައިވެއްގެ ގޮތުގަ.